Star Republic Logotype English

One of the deep secrets of life is that all that is really worth doing is what we do for others.

Kontakta mig

Arbetsmodell

Senast uppdaterad

I startfasen görs en ingående analys av kunden. Här diskuteras och analyseras kundens behov och krav. Redan efter startfasen får kunden en körbar version av produkten. Erfarenheten säger att kravspecifikationen ändras många gånger under projektet väg. Genom att ge kunden en körbar version vid slutet av varje fas säkerställer vi att slutprodukten blir exakt det kunden vill ha. I tillverkningsfasen görs det mesta av designen men även grunden av funktionaliteten görs klar. I anläggings-fasen färdigtställs designen och funktionaliteten, under dessa två faser genomförs många tester - detta för att lokalisera felen i ett så tidigt stadium som möjligt. Sista fasen, realiseringsfasen, utbildas kundens personal och utveckling av produkten finkorrigeras efter kundens krav.

Projektmodell

För att ni som kund skall känna er trygga och kunna följa utvecklingen arbetar vi iterativt. Med det menar vi att vi arbetar stegvis och tar fram körbara versioner av webbsystemet så att ni som kund kan vara med under hela produktionen. Detta skapar en strukturerad projektform som säkerställer att vi hela tiden utvecklar och anpassar just det ni har behov av. Vår projektmodell kännetecknas även av just flexibilitet, eftersom många projekt är väldigt olika i sin karaktär. Detta innebär att vi anpassar oss efter era projektprocess, er organisation samt efter uppdragets karaktär, målsättningar och tidsplan med mera. Vi har erfarenhet även av att arbeta med andras projektmodeller såsom Agile metodik t ex SCRUM eller Rationals metodik, PPS m fl. Genom att vi arbetar under strukturerade former minskar kostnaderna för dig som kund samt oväntade problem och extra investeringar minimeras.

Marknadsdrivna lösningar

Vi har färdiga webbsystem som håller högsta klass både vad det gäller funktionalitet och design. Användarvänlighet och tillgänglighet är något som vi har tagit med från start när vi utvecklade eStar-systemet.

Anpassar webbsystemet efter era behov och mål

Vi utgår från er verksamhet och era strategier när vi tar fram ett webbsystem och därefter anpassar vi våra webbsystem. Alla företag är olika och för att få ut högsta affärsnytta krävs att webbsystemen anpassas utifrån just era behov.