Star Republic Logotype English

 I was a veteran before I was a teenager.

Kontakta mig

Historik

Senast uppdaterad

Star Republic startade som IT-avdelningen på ett profilklädsföretag i Kungsbacka där e-handel under åren 2000-2003 blev navet i hela verksamheten. Alla enheter i företaget integrerades, från lager och logistik, till inköp, ekonomi samt försäljningsavdelning och med affärssystemen. Denna helhetssyn på e-handel benämner vi "Mellanhandel" dvs handel och transaktioner mellan organisationen och alla olika intressenter, ett mer holistiskt perspektiv. För våra uppdragsgivare räcker det inte med att integrera och maximera försäljningen i olika kanaler, utan därtill krävs ett process och rationaliseringsfokus då huvudsyftet är ökad lönsamhet och nöjdare intressenter. 2003 blev denna IT-avdelning Star Republic. Vår bakgrund har lett till att all utveckling alltid har sin grund i reella verksamhetsbehov.