Star Republic Logotype English

Make every moment of everyday count towards the achievement for you goals.

Kontakta mig

Vårt synsätt

Senast uppdaterad

”Företag skall inte anpassa sig efter webbsystemet, Webbsystemet skall anpassa sig efter företags behov och krav”

Förändringstakten hos dagens företag och kunder har dramatiskt ökat de senaste åren och vår bedömning är att denna kommer att fortsätta i en ökad takt ett tag till. Därför ser vi det som ett måste att webbsystemen som vi levererar anpassas till just ert företag och era förutsättningar. Dagens teknik inom webbutveckling gör det möjligt att utveckla och anpassa alla sorters system i ett webbaserat gränssnitt. Genom att använda ett färdigt webbsystem så som vi har för e-handel, intranät och CMS och anpassa dessa efter era krav, behov och mål så kommer ni få ut maximalt från webbsystemet.

Är det inte dyrt med anpassade webbsystem?

Det beror på vilka mål ni har. Kostnaden är bara en av faktorerna när ni skall göra en investeringskalkyl på ett nytt webbsystem. Den andra faktorn som oftast inte berörs när det gäller informationsinsamlingen av webbsystemslösningar är intäkten som webbsystemet skall inbringa. Det kan vara i försäljning när det handlar om e-handel. Men det kan också vara affärsnytta och effektivisering när det gäller ett intranätsystem.

Ett billigt webbsystem är oftast ett dyrt system i längden

Vi arbetar strategiskt med våra kunder och ser vad som skall utformas och utvecklas i framtiden redan från start. Detta för att redan när ni som kunden väljer att använda vår eStar-plattform är medvetna om vad som är möjligt och en ungefärlig kostnad för framtida utveckling. Om ni väljer ett ”billigare” webbsystem så finns risken att era planer ni har om tre år inte går att genomföra, eller om det går att utveckla så kostar det mer än vad er intäkt är.