Star Republic Logotype English

The key to success is to do for a living whatever makes you happy.

Kontakta mig

Tjänster

Senast uppdaterad

Vi är ett företag med industriella e-handelskonsulter som har marknadsdrivna produkter för anpassade system, mellanhandel och e-handel. Vår största styrka är vår flexibilitet och tillgänglighet, men även vår kunskap och erfarenhet om hur man får lösningar att skapa affärsnytta. Vi präglas av nyfikenhet och ödmjukhet inför nya utmaningar. Inom de områden som inte är vår kärnkompetens har vi ingått partneravtal med kompetenta aktörer i branschen inom olika områden. På så sätt kan vi leverera helhetslösningar och kringtjänster för att ni som kund skall kunna känna trygghet i hela leveransen.

Produkter      

När vi antar oss ett projekt så utgår vi alltid från vår egenutvecklade plattform, eStar Rebel. I denna plattform finns all vår samlade erfarenhet för anpassade system, mellanhandel och e-handelVi använder oss även utav denna plattform när vi utvecklar anpassade webbsystem från grunden. Då återanvänder vi färdigutvecklade funktioner och anpassar dessa till nya webbsystem och lösningar.

Webbkonsulter    

Vår största styrka är vår långa erfarenhet och kunskap inom webbutveckling. När vi antar oss ett webbprojekt levererar vi inte bara en mogen och beprövad produkt utan också kunskapen hur man lyckas och utvecklas på bästa sätt med den nya lösningen. Vi brinner för att hjälpa till med hur man kan göra, på kort och lång sikt, men framför allt att lyssna på er, eftersom varje ny utmaning alltid är unik. Därför ser våra kunder inte oss enbart som en leverantör utan ofta även som en partner när de har funderingar och nya planer. På samma sätt söker vi krävande uppdragsgivare för att ständigt utvecklas och bli bättre. 

Partner

Eftersom vi inte kan vara bäst på allt - även om det hade varit trevligt - så har vi insett att det är bra att alliera sig. För att vi skall kunna vara en helhetsleverantör och kunskapsbank för våra kunder har vi ingått partnerskap med etablerade och kompetenta företag i branschen inom de områden vi inte behärskar fullt ut. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder med kontaktpersoner samt stöd- och kringtjänster som de behöver för att lyckas med sina webbprojekt.

Lösningar

Att titta hur andra har gjort som är bra (success stories) kan vara mycket lärorikt. Att jämföra sig med de bästa i sin egen organisation, i er egen bransch, den bästa i andra branscher, samt med de bästa i världen kan vara både inspirerande och lärorikt. Förvånande ofta fungerar det även hos fler om det funkar hos någon. Star Republic erbjuder välpaketerade lösningar där vi samlat det bästa från våra tidigare erfarenheter och gjort det tillgängligt för att enkelt och snabbt kunna återupprepa. Pareto-regeln (80/20) gäller även här.... Dvs att ca 80 procent av det som redan är gjort går att återanvända och de övriga 20 procenten behöver anpassas och konfigureras. När det gäller större uppdrag och lösnignar av mer komplex art ser fördelningen ofta istället ut som 80/10/10 och där de sista 10 procenter är utveckling av nya funktioner för att klara kraven och behoven.

Med en lösning kan då ändå projekttiden ibland kortas med så mycket som 90 procent vilket medför lägre projektrisk, lägre kostnad och snabbare time-to-market. Vill ni vara med och ta del av vad andra har gjort? Vår framgång bygger mycket på vårt utvecklade partnernätverk samt att vi bygger eStar-plattformen på Microsoft-standard med öppna API:er. Detta innebär att ni själva med .Net-kompetens kan utveckla hela lösningen eller bygga egna funktioner på plattformen samt byta funktioner med andra utvecklare bland våra kunder och i vårt nätverk.