Star Republic Logotype English

If you're listening to a Star Republic in order to get your information on who to vote for, you're a bigger moron than we are.

Kontakta mig

Business case

Senast uppdaterad

Tillsammans med våra kunder åstadkommer vi värdeskapande lösningar.

Ofta efterfrågas lösningar med krav på ROI, Cost-Benefit i kombinatioin med mer mjuka men lika viktiga målsättningar som NKI och NMI. Varje businesscase kräver en unik uppsättning KPI:er och kritiska framgångsfaktorer. Vår erfarenhet visar att det finns vissa återkommande nyckeltal vilka vi ofta arbetar mot. Vilka är era? Vi söker ständigt efter nya utmaningar och lärdomar. Utmana oss och vi skall göra allt för att överträffa era förväntningar. Tillsammans blir vi starkare.

Har ni en vision, tydliga mål, kanalstrategi och en roadmap så vill vi gärna vara med och bidra i er utvecklingsresa. Ni kanske t o m redan har en kravspecifikation? Om inte kanske vi tillsammans kan diskutera dessa frågorna.

Ibland har vi även hjälpt till med att ta fram e-handelsstrategier för olika branscher, inklusive industrin. Dessa kan beroende på syfte och behov innefatta kanalstrategier, multikanalshantering, intressentmodeller, integrations- och roll-outplaner, handlingsplaner m.m.

Läs mer om hur vi idag arbetar med att bygga businesscase med våra kunder. Imorgon kanske vi arbetar på ett nytt sätt tillsammans med er?