Star Republic Logotype English

We play it fucking loud

Kontakta mig

Business Intelligence

Senast uppdaterad

Många företag och organisationer är idag beroende av snabbt och rätt beslutsunderlag i den dagliga verksamheten. Vi har specialiserat oss på en specialiserad Business Intelligence-plattform som hjälper större organisationer. Denna lösning skräddarsys för er och används av personer i ledande befattningar att fatta beslut för morgondagen baserat på affärskritisk data från underliggande affärssystem inom koncernen. Denna data sätts ihop i nya format i nya lösningen och gör det istället möjligt att med moderna och snabba gränssnitt använda informationen i nya sammanhang. Det blir möjligt att se lönsamhet över tiden, räkna hem investeringar och lägga upp dina business case i en produktportfölj och värdera dessa sinsemellan och se vilka som ger bäst ROI över tiden. Helt plötsligt skapas både en gemensam arbetsyta för ledning men även ett modernt arbets och analysverktyg som gör det möjligt att följa upp prognoser mot verkliga utfall på likartat sätt på alla nivåer som du önskar i en stor organisation. På detta sätt kommer företag bort från problemet att alla mäter på olika sätt och olika saker. Därför kan  t ex en stor organisation sträva mot samma mål men även styra verksamhetens inriktning och följa upp mål, aktiviteter och utfall historiskt, i nutid och prognoser framåt.