Wasa Kredit

En bank för framtiden.

  • Innovation
  • Proof of Concept
wasa-kredit-case-desktop

Om projektet

På Star Republic vill vi vara mer än en kompetent och pålitlig partner – vi vill förändra och utveckla framtidens digitala handel på riktigt. För att göra det måste vi göra det ingen annan tidigare gjort. När Wasa Kredit kom till oss i början av 2017 och frågade om man kunde digitalisera en leasingprocess hade vi inget bra svar. Det har vi nu. Tillsammans skapade vi något något helt nytt, som tidigare inte existerat. Vi hjälpte Wasa Kredit att ta fram en lösning som helt automatiserar leasingprocessen och att ta nästa steg i att bli en framtidssäkrad bank. Och under samma tid hjälpte vi även oss själva att utvecklas som byrå.

Uppdrag

Wasa Kredit, som är en del av Länsförsäkringar Bank, har varit en kund till oss på Star Republic sedan 2015.

Vårt arbete med att skapa leasingcheckouten startade redan för två år sedan, via en förfrågan om att ta fram en POC (Proof of Concept). Utifrån arbetet med POC:en framkom flera viktiga insikter, där vi bland annat såg begränsningar i att arbeta i det existerande legacy-systemet och infrastrukturen. Resultatet av POC:en gav oss svaret att det mycket väl var möjligt, men att i ett projekt av den här komplexiteten finns utmaningar, både för oss men också för Wasa Kredit.

I början av 2017 satte vi oss tillsammans åter ner, med målsättningen att skapa en prototyp. Istället för att ta fram en specifikation där man på detaljnivå noterar funktionaliteter, krav, tillvägagångssätt och tidsuppskattningar, tittade vi på två fasta mål: 

  • Vad vi ville uppnå och när vi ville att det skulle vara klart.

En agil och iterativ arbetsprocess fick sedan styra arbetet och hur vi arbetade. Vi fattade det gemensamma beslutet om att arbetet med den nya prototypen skulle ligga utanför nuvarande system och infrastruktur hos Wasa Kredit, vilket skulle ge Star möjligheten att arbeta helt frikopplat och utan begränsningar. Med fria händer fick vi möjligheten att skapa något helt nytt, där användaren står i centrum.

Vår roll i projektet innebar till stor del att agera likt en innovationshub åt Wasa Kredit. En av våra huvuduppgifter innefattade att se till att det alltid fanns en progress i arbetet, och att nödvändiga beslut fattades med sådan framförhållning att vi kunde slutföra prototyparbetet enligt tidsplan.

Process

En stor del i att vi lyckades genomföra detta projekt inom en såpass kort tidsram kan tillskrivas arbetsprocessen. Under hela projektet har vi arbetat med en agil och iterativ process, där ingen sten har varit för liten eller för stor för att vändas på. Just problemlösning har varit, och är, en stor fokuspunkt. I vårt arbete har vi aktivt jobbat med att bryta ner problem och diskutera de tillsammans med alla berörda parter. 

Under hela projektets gång fanns det egentligen bara två fast mål. Det första: ett slutdatum för leverans. Det andra: att vi alltid skulle utgå, i allt vi gjorde, från användarens perspektiv. Däremellan har den agila och iterativa arbetsprocessen styrt arbetet. En stor framgångsfaktor har varit den krossfunktionella arbetsgruppen, där vi genom att samla flera olika kompetenser har lyckats väva samman strategi, design och teknik på ett fantastiskt sätt.

Två stora nyckelfaktorer i projektet har varit ledarskapet och ägandeskapet. Ägandeskap i form av ägande av produkten, där vi som leverantör haft högt förtroende från kund och kunnat fatta egna beslut utifrån vad vi såg som den bästa möjliga vägen framåt. Även ägandeskap hos varje individ i arbetsgruppen har varit viktigt, där teammedlemmar har fått ta ett stort ansvar över sitt egna, specifika kunskapsområde. Ledarskapet har till stor del handlat om att distribuera och fördela ansvaret till de berörda parterna så att vi hela tiden kan fatta klokare och snabbare beslut.

Lösning

Den största utmaning, och det gäller även leasing generellt, är att det finns flera steg och parter involverade i en och samma process. Vi behöver samla in information om företaget/leasingtagaren, skriva ett avtal utifrån och få alla berörda parter att skriva under det och, utifrån användarens perspektiv, få det att ske på bara några sekunder.  

Genom att arbeta med microservices-arkitektur har vi kunnat driva upp och bibehålla ett högt tempo projektet igenom. Vi har haft flera parter i arbetsgruppen som har kunnat arbeta, testa och deploy:a samtidigt, oberoende av varandra.

Att arbeta med en microservices-arkitektur kontra en monolit, ger även Wasa Kredit möjligheten att skala upp och addera nya tjänster allt eftersom man växer. På så sätt säkerställer vi att vi har goda möjligheter att vidareutveckla och bygga på lösningen även i framtiden.

Resultat

Användarcentrerad ut i fingerspetsarna

Att lösningen skulle fungera rent tekniskt har det aldrig funnits några tveksamheter kring. Det som däremot har varit den stora utmaningen var att se till så att lösningen fungerade, var tydlig och instinktiv för användarna att använda. Att lösningen skulle vara användarcentrerad var ett att våra huvudmål och det har vi levt upp till. I alla delar av projektet har användarens upplevelse fått styra arbetet och legat som grund till de tekniska beslut som fattats.

Ett unikt projekt

Vad som är extra fint med det här projektet är att det inte bara har hjälpt Wasa Kredit utveckla sin affär, det har även utvecklat oss som byrå. Projektet har varit en utmaning, precis som vi vill att de ska vara. Med tanke på att det inte har funnits något faktiskt facit har vi har tvingats att hela tiden tänka om, hitta nya vägar och komma på nya lösningar - vilket har gett oss mängder av nyttig erfarenhet och stärkt vårt självförtroende massor.

Säg hej!

Välkommen att kontakta oss så hör vi av oss så snabbt vi kan.