Integritetspolicy

Du verkar bry dig om din personliga information. Det gör vi också!

Behandlingen av personuppgifter

När du använder vår webbsida och/eller kommer i kontakt med oss, via vår nyhetsbrevsutskick, genom att söka jobb hos oss eller via ett potentiellt samarbete, behandlar vi personuppgifter om dig. Nedan hittar du information om de personuppgifter som samlas in, varför vi gör det, samt dina rättigheter relaterade till behandlingen av dina personuppgifter. Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna som vi samlar in är Star Republic AB
Adress: Ekelundsgatan 9, 411 18 Göteborg, Sverige
E-postadress: info@starrepublic.com
Företagsnamn: Star Republic AB
För frågor som rör behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta info@starrepublic.com

Varför vi samlar personuppgifter och vilken information sparar vi?

beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in följande typer av personuppgifter för de ändamål som anges här:

1. Skicka ut marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev och ge information om vår verksamhet: E-postadress. Behandlingen baseras normalt på vårt legitima intresse för marknadsföring, men kan också baseras på andra lagliga skäl.

2. Besvara eventuella förfrågningar som kommer till oss: Namn, telefonnummer, e-postadress och eventuell personlig information som kan uppkomma från förfrågan. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på bedömt intresse. Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna hjälpa dig med din förfrågan.

3. Rekrytering av nya positioner hos oss: CV, brev, frågor, intyg och referenser. Behandlingen av personuppgifter baseras på ditt tidigare samtycke.

Delning av personlig information

Vi delar inte din personliga information till andra om det inte finns en rättslig grund för sådan information. Exempel på sådan grund kommer vanligtvis att vara ett avtal med dig eller en juridisk skyldighet som instruerar oss att avslöja informationen. HubSpot och TeamTailor använder dataservrar för att samla, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter på våra vägnar. I dessa fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerhet på alla stadier i processen. Vissa fall kan personuppgifter behandlas av Hubspot utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi har säkerställt att Hubspot med godkända metoder anses ha tillräcklig skyddsnivå. Vi använder för närvarande följande databaser: HubSpot att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang samt TeamTailor att hantera jobbansökningar.

Lagring

Vi lagrar din personliga information så länge som behövs för det syfte som personuppgifterna ursprungligen samlades in. Det betyder till exempel att de personuppgifter vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter vi behandlar för att uppfylla ett avtal med dig kommer också att raderas när avtalet är uppfyllt och alla skyldigheter som följer av avtalet är uppfyllda.

Dina rättigheter när vi behandlar din personliga information

Du har rätt att begära tillgång, korrigering eller radering av personlig information vi håller om dig. Du har också rätt att begränsa vår användning, objekt till bearbetning eller för att få en elektronisk kopia av de personuppgifter du lämnat till oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter på https://www.datainspektionen.se/. För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss antingen via e-post eller brev. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar. Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller ge ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter med oss. Vi gör det självklart för att vi bara ska ge dig tillgång till din personliga information. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av din personliga information. Det enklaste sättet att göra detta är att maila oss.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här, eller tror att vi på något sätt bryter mot sekretesslagar, kan du överklaga till dataskyddskontoret. Du kan hitta mer information om hur du kontaktar dataskyddskontoret på deras hemsida: https://www.datainspektionen.se/

Förändringar

Om det ändras våra tjänster eller ändringar i sekretesspolicyen kan det ändra informationen du anger. Uppdaterad information kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Wow! Läste du allt? Bra jobbat!